Mellersta Upplands Kammarorkester, 2013. Foto Erik Östlund.

Mellersta Upplands Kammarorkester, 2013. Foto Erik Östlund.

Mellersta Upplands kammarorkester grundades 1964 av Ingemar Nordin, som då nyligen tillträtt tjänsten som kantor i Film. Nordin gjorde först en inventering av kunniga musiker i mellersta och norra Uppland och valde sedan ut en lämplig ensemble. Det första året var det medlemmarna själva, i många fall kantorer, som valde ut och studerade in musiken. Den första konserten gavs i Österbybruks kyrka den 13 december 1964. Till vissa delar byggde orkestern på tidigare traditioner från en orkester som drevs av eldsjälar i gamla Olands kommun och var ett av de allra tidigaste exemplen på den kultur- och bildningsverksamhet, som numera bedrivs av studieförbunden.

1965 fick orkestern en ordinarie dirigent Roland Thalén, musikledare i Dannemora kommun. Han ledde orkestern i nästan 20 år. Fram till omkring 1980 ägde repetitionerna rum i Österbybruk och därefter under många år i Alunda. Sedan år 1995 har verksamheten och repetitionerna koncentrerats till Uppsala. Nu repeterar man varje måndagkväll i en utmärkt lokal i Sävja kyrka i Uppsala.

1997 slogs orkestern samman med Knivsta kammarorkester och har sedan dess vuxit genom att locka till sig ett antal begåvade unga musiker. Den samlar nu 20-25 musikutövare i alla åldrar (ca 20-85 år) från Uppsalatrakten, Knivsta och Sigtuna. En målmedveten satsning på unga solister, bl.a. genom en särskild konsert i oktober varje år, har blivit mycket inspirerande både för ungdomarna och för orkestern. Ofta upprepar vi framträdandet med åtminstone en av ungdomarna senare under spelåret.

En mycket viktig person för orkesterns utveckling var Hans Åhnberg, dirigent 1998-2009. Han efterträddes av Andreas Zhibaj som var dirigent till februari 2019.

Om du är intresserad av att vara med och spela kan du läsa mer information här!