Kontakt

Orkestern framträder främst i kyrkor och då gärna tillsammans med kyrkokören och/eller med organisten som solist i t.ex. en orgelkonsert. Vi samarbetar också gärna med unga sång- eller instrumentalsolister. Repertoaren är bred med såväl äldre som mer modern musik.

Orkestern tar också gärna engagemang vid t.ex. konferenser, affärsinvigningar eller andra högtidligheter och kan då anpassa programmet efter framförda önskemål. Tag gärna kontakt med någon av nedanstående personer om du vill musicera med oss eller vill engagera orkestern för en konsert.

Våra konserter annonseras här på vår hemsida, i Upsala Nya Tidning under ”På gång” eller ”Vad händer” samt i kyrkornas annonser.

Kontaktpersoner

Tore Stenström, ordförande
Dalaresan 1, 757 55 Uppsala
Tel. 018-425460
E-post tore.stenstrom@telia.com
Margareta Krabbe, sekreterare
E-post margareta.krabbe@gmail.com
Anna-Lena Ellasdotter, webbansvarig
E-post annalena.ellasdotter@gmail.com