Styrelse

Styrelsens sammansättning behöver uppdateras efter senaste årsmötet (mars 2018). Arbete pågår!

Ordförande – Margareta Krabbe

Vice ordförande – Björn Gålnander

Sekreterare/webmaster – Anna-Lena Ellasdotter

Kassör – Sten Hansson

Ledamot – Tore Stenström

Ledamot –

Suppleant –

Suppleant –