Styrelse

Ordförande – Tore Stenström

Vice ordförande – Björn Gålnander

Webmaster – Anna-Lena Ellasdotter

Sekreterare – Margareta Krabbe

Kassör – Sten Hansson

Ledamot – Eva Block

Ledamot – Marjalena Westman

Suppleant – Anna Grahn-Östlund

Suppleant – Olle Sjöström