Ordförande – Margareta Krabbe

Sekreterare/webmaster – Anna-Lena Ellasdotter

Kassör – Sten Hansson

samt ytterligare ledamöter inklusive vice ordförande