Spela med oss

Spelsugna stråkmusiker är alltid välkomna!

Mellersta Upplands Kammarorkester är en stråkorkester med ca 25 medlemmar i alla åldrar (för närvarande ca 25-80+) som ofta och gärna framträder tillsammans med duktiga sång- eller instrumentalsolister.
Vi övar varje måndag kl. 19.30 – 21.30 i Sävja kyrka (se vägbeskrivning nedan), där vi har en utmärkt övningslokal. Några stämmor har också återkommande stämrepetitioner i anslutning till denna tid, där man deltar i mån av tid och möjlighet. Minst en gång per termin har vi också en heldagsrepetition, oftast en lördag, då vi spelar intensivt och umgås över gemensam lunch och fika.

För närvarande (2017) behöver vi förstärka främst stämmorna viola och cello, men alla stråkmusiker är välkomna! Här på våra hemsidor kan du hitta mer information om vad vi har spelat de senaste åren.

Vill du bara prova på ett par gånger så är du också välkommen!

Här repeterar vi!

Vill du vara med? Kontakta:

Tore Stenström, ordförande
Dalaresan 1, 757 55 Uppsala
Tel. 018-425460
E-post tore.stenstrom@telia.com
Margareta Krabbe, sekreterare
E-post margareta.krabbe@gmail.com
Anna-Lena Ellasdotter, webbansvarig
E-post annalena.ellasdotter@gmail.com