Musikgudstjänst i Rasbo kyrka 27 april kl 16.00, och musik i Sävja kyrka 4 maj kl 16.00

Medverkande: Mellersta Upplands kammarorkester, Rasbo pastoratskör, kören Rediviva samt solister under ledning av Roland Östblom, som även spelar orgel.

Musik av Mozart, Grieg och Händel.

Vägbeskrivning till Rasbo kyrka: Från Uppsala åk väg 288 österut.  Efter knappt 2 mil ligger kyrkan till höger, mot Gåvsta.